§

Informace dle zákona o obchodních společnostech 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích

COLMENAR a.s.

Základní údaje uváděné na obchodních listinách:

Název společnosti: COLMENAR a.s.
Sídlo společnosti: Vinohradská 2279/164, 13000 Praha 3
IČ: 28162510
Kde je společnost vedena: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12381

Účetní závěrka:

Žádná účetní závěrka není zveřejněna

Výroční zpráva:

Žádná výroční zpráva není zveřejněna

Pozvánka na valnou hromadu:

Žádná pozvánka na valnou hromadu není zveřejněna

Vysvětlení akcionářům dle § 357, § 358:

Žádná vysvětlení nejsou zveřejněna

Znění návrhu či protinávrhu dle § 361, § 362:

Žádný návrh či protinávrh není zveřejněn

Existence koncernu dle § 79:

Společnost není členem koncernu

Znalecký posudek hodnoty majetku dle §89, §90, §91:

Žádný posudek není zveřejněn

Zpráva o finanční asistenci dle §311, §312:

Společnost neposkytuje finanční asistenci nebo není zpráva zveřejněna

Další uveřejněné dokumenty:

Žádné další dokumenty (které nařizuje zákon 90/2012 Sb. nebo ke kterým se zavázala společnost ve svých stanovách uveřejňovat) nebyly společností zveřejněny

Další uveřejněné skutečnosti:

Žádné další skutečnosti nejsou uveřejněny
Stránku vygeneroval systém ZOKAS, zajišťující povinné stránky podle normy Zákon o obchodních společnostech, akciová společnost. Vytvořilo: WA.cz